Formule Integraal optie 150

inline-right

Bent u goed verzekerd?

Heeft u vragen over uw ziektekostenverzekering in Frankrijk?

Neem dan contact met ons op.

Contact

Deze optie biedt een aanvullende basisdekking voor ziekenhuisopname, courante medische zorg, optiek en mondzorg.

 

Huisarts
Na een bezoek op het spreekuur moet de huisarts (médecin traitant) contant of per cheque worden betaald. Het basistarief is € 23,-, vastgesteld door de Securité Sociale Française (tarif conventionné). Het ziekenfonds (CPAM) betaalt 70% terug van dit honorarium min € 1 eigen bijdrage: dus € 16,10 - € 1 = € 15,10. Het restant komt van de aanvullende verzekering tot een bijdrage van 150% van dit basistarief ( maximaal € 34,50), beperkt tot de werkelijke kosten. In dit geval betaalt de aanvullende verzekering € 23 - € 16,10 = € 6,90 uit. De eigen forfaitaire bijdrage betaalt u zelf.

Er zijn echter artsen met een bordje ‘non conventionné’ aan de deur, die eigen, hogere tarieven berekenen. Het ziekenfonds vergoedt slechts 70% van het basistarief en de rest komt dus van de mutuelle (tot 150% van het basistarief minus de vergoeding van het ziekenfonds) en eventueel een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld: een huisarts berekent voor dit consult € 45. Uw vergoeding met Optie 150 bedraagt dan € 15,10 van het ziekenfonds en € 18,40 van de aanvullende ziektekostenverzekering (150% van het basistarief min de ziekenfondsvergoeding). U moet zelf € 11,50 betalen. 

Specialist
Om de kosten van een specialist vergoed te krijgen, heeft iedereen die ouder is dan zestien jaar, een verwijsbrief nodig van de behandelend huisarts. De verzekering zal dan ook het verwijsconsult van de huisarts vergoeden.

Het Franse systeem werkt met secteur 1, waarin specialisten vaste tarieven hanteren volgens de vergoedingslijst van het ziekenfonds, dat wil zeggen van € 23 tot ruim € 45. En met secteur 2, de zogenaamde vrije tarieven. In deze sector hebben de meeste artsen een contract tot toegang tot zorg ondertekend (CAS: contrat d’accès aux soins). Dit zijn de zogenaamde CAS-artsen, die zich daarmee verplichten gedurende drie jaar de overschrijding van het honorariumplafond te beperken. In ruil daarvoor betaalt de zorgverzekering een deel van hun ziekte- en pensioenpremie.

In de praktijk betekent dit dat een consult bij een specialist uit de sector 1 voor 70% door het ziekenfonds (CPAM) wordt vergoed, min de € 1 eigen bijdrage. De rest wordt vergoed door Optie 150.

Maar bij specialisten in sector 2 zal de CPAM niet meer vergoeden dan 70% van het basistarief van € 28 en de aanvullende verzekering met een contract van 150% zal slechts tot € 42 vergoeden. Bovendien wordt een verschil gemaakt tussen CAS-artsen en NON CAS-artsen. De vergoeding bij de artsen die geen contract hebben ondertekent, gaat niet verder dan 130%.

Ziekenhuis
Bij ziekenhuisopname moet per dag een eigen bijdrage worden betaald, die volledig door Optie 150 wordt vergoed. De verblijfkosten worden tot 150% van het basistarief vergoed. Er zijn echter verschillen tussen openbare ziekenhuizen en privé ziekenhuizen, dit is vooral zichtbaar in de tarieven en de hogere vergoedingen die specialisten hier vragen. In Ile-de-France en Provence-Alpes-Côte d’Azur zijn deze overschrijdingen de normaalste zaak van de wereld. Ook hier geldt bij Optie 150 een vergoeding van 150% van het basistarief voor de honoraria van CAS-artsen en 130% van de niet aangesloten artsen.

U kunt het volledige pakket Formule Integraal Optie 150 lezen in:

  • De brochure 'De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2016'
  • De verzekeringsgids 'Aanvulling op de verplichte Franse basisverzekering'

Download de PDF bestanden op onze pagina Documenten.

Ook kunt u vragen stellen via het formulier onder aan de pagina. Assurances Secara 3000 zal deze zo snel mogelijk beantwoorden.

Meer informatie, vragen of aanmelden?

Voor meer informatie over de collectieve aanvullende ziektekostenverzekeringen voor Nederlanders die in Frankrijk wonen, kunt u de veel gestelde vragen, de verschillende verzekeringsvormen en wie zijn wij bekijken.

Mocht u daarna nog vragen hebben, wilt u iets weten over uw persoonlijke situatie, hoe u kunt overstappen van uw huidige verzekering of u wilt zich inschrijven, gebruik dan het formulier rechts. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Dit formulier wordt zowel verstuurd aan de secretaris van de CMUNF alsmede aan Assurances Secara 3000. Het antwoord is dan afkomstig van Assurances Secara 3000.

In specifieke gevallen kunt u zich ook direct wenden tot bestuursleden van de CMUNF: zie pagina “contact

Uw vraag of verzoek

Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Velden met een * zijn verplicht