Overgang Administratie ZIN naar CAK

Geschreven: vrijdag 02 december 2016

Mededeling van de functionaris relatiebeheer van het Zorginstituut Nederland

Overgang van de administratie Verdragsgerechtigden van het Zorginstituut naar het Centraal Administratiekantoor, CAK te Den Haag per 1-1-2017

Het Koninklijk Besluit over de overdracht van de burgerregelingen is op 25 november jl. in het Staatsblad gepubliceerd. Hierin staat dat de wet waarin de overgang is geregeld met ingang van 1 januari 2017 in werking treedt. Zie voor het KB https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-442.html. Met de publicatie van het KB is het wetgevingstraject voor de overdracht van de regelingen afgerond. De overgang naar het CAK is daarmee definitief.

 

  • Gelet op de uitbreiding van taken van het CAK is besloten om de Raad van Bestuur van het CAK uit te breiden. Daan Hoefsmit is per 1 januari 2017 benoemd als lid van de Raad van Bestuur van het CAK. Eric van den Brink is bij het CAK voorzitter van de Raad van Bestuur.
  • In het najaar van 2012 en 2014 hebben wij met vertegenwoordigers van de verdragsgerechtigden een 2-daags overleg gevoerd over de uitvoering van de verdragsregelingen. In verband met de drukte rond de overgang naar het CAK is het niet gelukt om ook eind 2016 weer een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Wij hebben het CAK gevraagd deze traditie in ere te herstellen en in 2017 een overleg met u te organiseren.
  • Bij de overgang naar het CAK zal de huidige uitvoering van de verdragsregelingen zoveel mogelijk ongewijzigd plaatsvinden. De meeste medewerkers van het Zorginstituut die nu belast zijn met de uitvoering van de regelingen gaan mee naar het CAK.

Meer informatie, vragen of aanmelden?

Voor meer informatie over de collectieve aanvullende ziektekostenverzekeringen voor Nederlanders die in Frankrijk wonen, kunt u de veel gestelde vragen, de verschillende verzekeringsvormen en wie zijn wij bekijken.

Mocht u daarna nog vragen hebben, wilt u iets weten over uw persoonlijke situatie, hoe u kunt overstappen van uw huidige verzekering of u wilt zich inschrijven, gebruik dan het formulier rechts. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Dit formulier wordt zowel verstuurd aan de secretaris van de CMUNF alsmede aan Assurances Secara 3000. Het antwoord is dan afkomstig van Assurances Secara 3000.

In specifieke gevallen kunt u zich ook direct wenden tot bestuursleden van de CMUNF: zie pagina “contact

Uw vraag of verzoek

Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Velden met een * zijn verplicht