Accueil

Vertrouwd, voordelig en goed aanvullend verzekerd tegen ziektekosten in Frankrijk

Het is voor Nederlanders die zich in Frankrijk hebben gevestigd, vaak moeilijk om wegwijs te worden in het ondoorzichtige en onbekende terrein van de Franse gezondheidszorg.

Hoe fijn is het dan dat je met je vragen in het Nederlands terecht kan bij een deskundig en vertrouwd iemand. En dat er bovendien een vereniging is die de belangen voor Nederlanders behartigt op het gebied van de ziektekostenverzekering en die je informeert over de ingewikkelde samenhang tussen de zorgsystemen in Frankrijk en Nederland. En die een collectieve, dus voordeliger verzekering aanbiedt.

Omdat de Franse wetgeving aan particulieren niet toestaat een collectieve verzekering af te sluiten, behalve als zij zich in een vereniging hebben verenigd, is de CMUNF in het jaar 2000 opgericht. Dit staat voor Club van Medische Uitvoerders voor Nederlanders in Frankrijk. Deze naam is nogal misleidend, want het gaat niet om artsen of verplegend personeel, maar om een vereniging van en voor Nederlanders wonend in Frankrijk die collectief een aanvullende of  volledige ziektekostenverzekering hebben afgesloten.

Omdat een vereniging geen assuradeur mag zijn, fungeert Assurance Secara 3000 als tussenpersoon. Dit verzekeringskantoor is gespecialiseerd in verzekeringen voor Nederlanders in Frankrijk. De collectieve ziektekostenverzekering is ondergebracht bij April International. Nederlanders die zich hier hebben verzekerd, zijn automatisch lid van CMUNF.

Voordelen

  • Er is een uitgebreid verzekeringsaanbod, waarbinnen voor iedere situatie een aangepaste polis kan worden gekozen
  • Er bestaat geen leeftijdslimiet als toelatingscriterium
  • Geen medische evaluatie om toegelaten te worden
  • CMUNF onderhandelt scherp over de premie
  • April International heeft een Nederlandstalige helpdesk. Twee Nederlandse medewerkers zijn met een eigen telefoonnummer direct bereikbaar
  • Bij Assurances Secara 3000 helpen Peter de Jong en Fay Taborie onze leden in het Nederlands hun specifieke problemen op te lossen en antwoord te geven op individuele vragen.
  • Sinds dit jaar is er ook een zeer betaalbare reisverzekering voor reizen buiten Europa. Deze verzekering is per reis op maat af te sluiten of ook als doorlopend voor een jaar.

Via ‘directe inschrijving’ kunt u zich via deze site aanmelden voor een verzekering. Bij ‘documenten’ vindt u een uitgebreide brochure over de verschillende ziektekostenverzekeringen, overzichtelijk opgesteld in het Nederlands. Hier staan ook de algemene voorwaarden vermeld.

Bij ‘artikelen’ kunt u lezen over het Franse systeem van ziektekostenverzekering, sociale vangnetten in Frankrijk, overschrijven van het Nederlandse naar het Franse zorgsysteem en wat het betekent om te wonen in Frankrijk en zorgverzekerd te zijn via Nederland.

Contact

Voor alle vragen kunt u zich wenden tot leden van het Bestuur CMUNF:

Of bij Assurances Secara 3000